Preskočiť na obsah

Wolfica

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce http://www.wolfia.cz. Tedy pro uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webového rozhraní http://www.wolfica.cz.

Poskytovatel (není-li uvedeno jinak v konkrétní službe):

Katarína Méresová
Františka Diviše 1438/54P
Praha 10400
katarina@wolfica.cz

IČO: 08857598

DIČ: CZ8552208481

Kupujícím se rozumí osoba, která vyplní a odešle objednávku produktu nabízeného na stránkách http://www.wolfica.cz

Předmětem kupní smlouvy je nákup produktů a služeb uvedených a blíže specifikovaných na webových stránkách http://www.wolfica.cz. Jedná se o produkty duševního vlastnictví, nebo produkty chráněné podle autorského zákona a proto je zakázáno jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

Rýchla orientácia

Jednodňové stretnutia

Rezervace místa  na seminář je platná při zaplacení nevratné závazné zálohy na kurzovné. Záloha na kurzovné je splatná do 3 dnů od přihlášení. Informace k platbě obdržíte e-mailem obratem po přihlášení. Zkontrolujte, zda mail nespadl do koše jako spam.

Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami.
V případě, že neobdržíme Vaši platbu do 3 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo na semináři poskytnout dalším zájemcům. 

Při zrušení účasti 60 dnů a více před konáním semináře vzniká nárok na uplatnění této zálohy na některém ze seminářů Wolfice v následujících 12 měsících  (přesunutí zálohy je možné jen 1x) nebo je možné za sebe poslat náhradníky a zálohu převést na jejich jména.  Za náhradníky nelze považovat osoby, které jsou již na kurz přihlášené. Při zrušení účasti méně než 60 dnů před konáním semináře se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. 

V případě, že by se seminář nemohl uskutečnit z důvodů vyšší moci, bude seminář odložen na dobu, kdy už bude možné jej uspořádat. Záloha se automaticky přesouvá na další termín.

Pokud nebudete moci přijet, prosím kontaktujte nás co nejdříve a uvolněte místo pro případné další zájemce.

Pobyty

Rezervace místa  na pobyt je platná při zaplacení nevratné závazné zálohy na kurzovné. Záloha na kurzovné je splatná do 3 dnů od přihlášení. Informace k platbě obdržíte e-mailem obratem po přihlášení. Zkontrolujte, zda mail nespadl do koše jako spam.

Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami.
V případě, že neobdržíme Vaši platbu do 3 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo na semináři poskytnout dalším zájemcům. 

Při zrušení účasti 60 dnů a více před konáním semináře vzniká nárok na uplatnění této zálohy na některém ze seminářů Wolfice v následujících 12 měsících  (přesunutí zálohy je možné jen 1x) nebo je možné za sebe poslat náhradníky a zálohu převést na jejich jména.  Za náhradníky nelze považovat osoby, které jsou již na kurz přihlášené. Při zrušení účasti méně než 60 dnů před konáním semináře se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. 

V případě, že by se seminář nemohl uskutečnit z důvodů vyšší moci, bude seminář odložen na dobu, kdy už bude možné jej uspořádat. Záloha se automaticky přesouvá na další termín.

Fakturu za ubytování vystavuje cestovní agentura anebo přímo majitel ubytovacího zařízení. V případě, že požadujete tuto fakturu, prosím napište mi e-mail na katarina@wolfica.cz

Pokud nebudete moci přijet, prosím kontaktujte nás co nejdříve a uvolněte místo pro případné další zájemce.

Online workshopy a webináre

Rezervace místa  na webinář je platná při zaplacení nevratné závazné zálohy na kurzovné. Záloha na kurzovné je splatná do 3 dnů od přihlášení. Informace k platbě obdržíte e-mailem obratem po přihlášení. Zkontrolujte, zda mail nespadl do koše jako spam.

Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami.
V případě, že neobdržíme Vaši platbu do 3 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo na semináři poskytnout dalším zájemcům. 

Při zrušení účasti 60 dnů a méně před konáním semináře vzniká nárok na uplatnění této zálohy na některém ze seminářů Wolfice v následujících 12 měsících  (přesunutí zálohy je možné jen 1x) nebo je možné za sebe poslat náhradníky a zálohu převést na jejich jména.  Za náhradníky nelze považovat osoby, které jsou již na kurz přihlášené. Při zrušení účasti méně než 60 dnů před konáním semináře se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. 

V případě, že by se seminář nemohl uskutečnit z důvodů vyšší moci, bude seminář odložen na dobu, kdy už bude možné jej uspořádat. Záloha se automaticky přesouvá na další termín.

Pokud nebudete moci přijet, prosím kontaktujte nás co nejdříve a uvolněte místo pro případné další zájemce.

Mystická škola OMEGA

Rezervace místa v tomto kurzu je platná při zaplacení nevratné závazné zálohy na kurzovné. Záloha na kurzovné je splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí. Informace o přijetí/nepřijetí a info k platbě obdržíte e-mailem do 7 pracovních dnů od přihlášení. Zkontrolujte, zda mail nespadl do koše jako spam.

Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami.
V případě, že neobdržíme Vaši platbu do 3 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo na semináři poskytnout dalším zájemcům. 

Při zrušení účasti po uhrazení zálohy a před konáním semináře se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. 

Pokud platíte splátkovým kalendářem, jste povinni uhradit splátku nepojzdej v den určený splátkovým kalendářem. Každý přihlášený účastník se zavazuje uhradiť plnou částku kurzovního. Pokud se účastník rozhodne ukončit kurz v průběhu, je povinen uhradit plnou částku kurzovního podle splátkového kalendáře.  (Kalendář je zaslaný e-mailem předem).

V případě, že by se seminář nemohl uskutečnit z důvodů vyšší moci, bude seminář odložen na dobu, kdy už bude možné jej uspořádat. Záloha se automaticky přesouvá na další termín. Pokud se organizátoři rozhodnout seminář zrušit, jsou povinny vrátit plnou částku zálohy klientovi. 

Poskytovatelé:

Katarína Méresová
Františka Diviše 1438/54P
Praha 10400
katarina@wolfica.cz

IČO: 08857598

DIČ: CZ8552208481

Simona Šormová
Saturnova 27
Praha 10400
Simonag@seznam.cz

IČ: 64182321

Objednávka konzultace nebo koučinku

Kupující si objednává produkty zásadně přes objednávkový formulář na http://www.wolfica.cz v propojení se službou Simpleshop.cz. Na těchto stránkách nalezne veškerý popis produktů. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou vyplněním a odesláním formuláře objednávky na http://www.wolfica.cz. Tímto aktem se kupující zároveň zavazuje uhradit kupní cenu produktu.

Pro objednání zboží kupující vyplní a odešle webový formulář objednávky.

Objednávka služby je platná při zaplacení nevratné závazné zálohy na kurzovné. Záloha na kurzovné je splatná do 7 dnů od přihlášení. Informace k platbě obdržíte e-mailem obratem po přihlášení. Zkontrolujte, zda mail nespadl do koše jako spam.

Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami.
V případě, že neobdržíme Vaši platbu do 7 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo na semináři poskytnout dalším zájemcům. 

Při zrušení uhrazené objednávky  se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. 

Poskytovatel si vyhrazuje čekací dobu na poskytnutí služby 60 dnů od uhrazení objednávky. Žáda-li kupujíci storno objednávku po uplynití této doby (60 dnů od uhrazení objednávky), bude mu vrácená záloha v plné výši na bankonví účet.

Objednávka hmotného zboží

Objednání

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího. K potvrzení objednávky dochází elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. V objednávkovém formuláři má kupující možnost rozlišit dodací a fakturační adresu a v případě, že si žádá konkrétní velikost zboží či jiné změny a úpravy oproti vystavenému zboží, přidat poznámku do pole „komentář“. Toto se pak automaticky objeví na daňovém dokladě.

Storno objednávky

Storno lze provést bezprostředně po potvrzení objednávky do té doby, než ji systém ověří automaticky (tzn. max do 30 minut po podání objednávky). V případě již odeslané a ověřené objednávky můžete storno provést telefonicky na číslo +420 724 131 745, popřípadě zasláním e-mailu na adresu koordinator@wolfica.cz. Pro snadnější vyřízení požadavku o storno mějte připravené číslo objednávky.

Dodání

V případě výroby nového produktu na zakázku (objednávka na míru), je doba dodání až 1 měsíc. Samozřejmě se budeme snažit vaši objednávku realizovat co nejdříve. Budeme s Vámi komunikovat :-).

Objednávky jsou obvykle expedovány zásilkovnou. 

Záruční podmínky a reklamace

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet dnem převzetí zboží. Dle zákona platí tyto podmínky reklamace:

  • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  • U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  • Záruka také neplatí pro vady, o kterých spotřebitel při nákupu věděl, jakož i pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil.
  • Dále prodejce neodpovídá za vady, které spotřebitel na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, např. informace o praní a žehlení.

Naším zájmem je, aby zákazníci byli spokojeni. V případě, že jste zboží vybrali nevhodně, kontaktujte nás. Můžeme najít společnou cestu k oboustranné spokojenosti :-).

Adresa pro zasílání reklamací

Katarína Méresová
Františka Diviše 1438/54P,  10400 Praha

Reklamace je vhodné zasílat doporučeně, dobře zabalené, např. v bublinkovém obalu, aby nedošlo k poškození během přepravy. K reklamovanému zboží je třeba přiložit dopis s popisem vady a číslem objednávky nebo faktury. Zároveň je nutné přiložit námi vystavený prodejní doklad popř. jeho kopii.

Odstoupení od smlouvy

Každá fyzická osoba má ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží pořízeného zásilkovým prodejem.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné dodržet níže uvedené podmínky:

  • vrácené zboží musí být kompletní a nepoužité
  • zboží nesmí být nikterak znehodnoceno nebo porušeno
  • k reklamaci přiložte námi vystavený prodejní doklad, jeho kopii nebo číslo objednávky
  • uveďte své číslo bankovního účtu
  • REKLAMACE ZASLANÉ ZPĚT DOBÍRKOU NEPŘEBEREME!

Zboží je nutné zaslat zpět v pevném obalu tak, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho poškození.

V případě odstoupení od smlouvy při dodržení výše uvedeného kupující obdrží celou částku včetně fakturovaného poštovného, vyjma nákladů, které má spojené s podáním balíčku s vráceným zbožím.

Peníze budou vráceny na Vámi udaný účet během 5–10 dní po obdržení reklamovaného zbo­ží.

Prodávající má možnost od smlouvy odstoupit v případě předem nepředpokládané nemožnosti ji plnit – např. v důsledku ukončení výroby komponentů.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.