Mystická škola OMEGA

Toto hĺbkové štúdium je príprava na plnohodnotné využívanie kozmickej DNA, a vzájomné prepojenie sa v posvätnom kruhu tvorcov. Takto spolu tvoríme posvätnú geometriu – plátno, na ktorom sa buduje nová realita. 

Pokyny na vytvorenie tohto programu nám so Simonou Šormovou  prišili nezávisle na sebe v meditácií. Každá z nás prijala isté inštrukcie zo zdroja, s rovnakými kódom symbolu Omega. Rozsah a hĺbka spomenia OM a EGA a významu samotného symbolu Omega je veľkolepá a len ťažko sa uchopuje do slov. To, čo tento symbol prináša je potreba zažiť. Inštrukcie a vedomosti, ktoré nám boli odovzdané budeme predávať a učiť spoločne v tomto 3 mesačnom výcviku. 

1. časť výuky bude postavená na práci s Egom, jeho identifikácia, rituál odovzdania. Očista od negatívnych presvedčení “to nie je možné”, maximálne rozšírenie hraníc “možného”. 

V 2. časti sa aktivuje bezpodmienečná láska, sebeprijatie, sebehodnota a aktivácia svojho kozmického DNA, hlboké ukotvenie viery a prevzatie zodpovednosti za svoj plán duše a svoje dary. 

3. časť sa skladá z praktických trénovaní utíšenia mysle, rozpoznanie cudzích emócií a myšlienok. Tréning zapnutia štítu (blokovanie cudzích energií) a tréning schopností ako sú jasnovidnosť, jasnosluch, jasnocit, telepatia, chanelling, schopnosť jasne rozpoznať inštrukcie od našich sprievodcov, a iné. 

Táto výuka bude trvať 3 mesiace. živé online stretnutia budú vždy po 14 dňoch a medzi tým budú študenti pracovať na projektoch a úlohách, ktoré budú zadané. Je možné pozrieť si video zo záznamu v prípade, že nestihnete živý vstup. 

Študenti budú vzájomne prepojení osobným kryštálom, ktorý bude vopred aktivovaný v posvätnej geometrii a následne poslaný poštou. Práca s kryštalickou mriežkou je základom tohto štúdia a tvorí niečo ako “internet” medzi skupinou a uľahčuje tak vzájomné telepatické prepojenie a napojenie na svojich rádcov. pomocou tejto mriežky budeme aktivovať konkrétne miesta v okolí vašeho bydliska.

Škola končí záverečnou prezentáciou  a certifikátom.  Po skončení je možnosť pokračovať do 2. stupňa mystickej školy, ktorý bude prebiehať na jar 2023. 

Tento program je vhodný pre účastníkov našich kurzov “reset na tigra” alebo pre tých, ktorí majú za sebou aspoň základnú terpeutickú prácu a sú schopní sebareflexie, identifikovať a rozpustiť vlastné programy mysle. Našim zámerom je vzájomne prepojiť ľudí z rôznych kútov sveta a krajín skrz telapatiu a krystaly, čím vytvoríme (o)mega krystalovú mriežku – posvätnú geometriu zloženú zo svetelných bytostí. Toto je práca s kolektívnym vedomím, priama tvorba nového bytia. Môžeme žiť najlepší sci-fi film “ever”.  Tento projekt si pritiahne silným volaním srdca bytosti, ktoré sú pripravené na tento (o)mega projekt života. 

Počet študentov v jednom kurze je 20. Výberové konanie záujemcov prebehne do 1.8.2022, výsledky výberového konania budú zaslané emailom. Tí, čo sa z kapacitných alebo iných dôvodov nebudú môcť účastniť, budú automaticky zaradení do výberového konania na ďalšie kolo.

Vybraní študenti sú povinný uhradiť poplatok do 7 dní po prijatí. Záväzné prihlasovanie je cez formulár nižšie.  

Cenník:

Škola Level 1  –  14,444,- CZK / 590€ 
Škola Level 2  –  15,555,- CZK / 640€ 

Termíny:

Škola Level 1  –  5.10.2022  – 4.1. 2023
Online stretnutia budú v nasledovné dni: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 4.1.

Škola Level 2 – bude vyhlásené na jeseň (podzim)

Prihláška:

.

Sprievodci školou

Katarína Méresová

Inšpiratívna rečníčka, trénerka na ceste sebapoznania, mentroka meditácií, organizátorka, designerka, chanellerka, webmaster, urýchľovač častíc, prepojovateľka

www.wolfica.cz

Simona Šormová

Terapeutka, průvodkyně do darů duše, průvodkyně Akašickými záznamy, Inspirátorka, Mentorka meditací, laskavá průvodkyně pro příliš citlivé a empatické osoby

www.daryduse.com

1