Preskočiť na obsah

Mystická škola OMEGA

Mystická škola OMEGA je hĺbkové štúdium, ktoré ťa postaví do svojej suverenity k plnohodnotnému využívaniu Tvojho potenciálu pre tvorenie novej reality. 

Totot mystické štúdium vzniklo na základe „downloadu“ teda stiahnutých informácií a inštrukcií.  V tejto škole sa naučíš rozpoznávať hry svojho ega a pevne ho uchopiť do svojich rúk. Naučíš sa ho používať pre najvyšší zámer tvorenia jednoty. Toto štúdium zahŕňa aj prácu v kvantovom poly, aktiváciu spiacich území v okolí Tvojho bydliska, prácu s kryštalickým jadrom Zeme. 

Rozsah a hĺbka spomenia OM a EGA a významu samotného symbolu Omega je veľkolepá a len ťažko sa uchopuje do slov. To, čo tento symbol prináša je potreba zažiť. Omega je samostatné galaktické vedomie majstrov, a sama si ťa zavolá tých, ktorí sú pripravení. (Pozvánka sa ti objaví vo forme symbolu Omega, ktorí na teba bude žiariť z rôznych miest). 

Výcvik Omega trvá 3 mesiace a pozostáva z 3 častí:

1. časť výuky bude postavená na práci s Egom, jeho identifikácia, rituál odovzdania kontroly a strachov. Očista od negatívnych presvedčení „to nie je možné“, maximálne rozšírenie hraníc „možného“. 

V 2. časti sa aktivuje bezpodmienečná láska, sebeprijatie, sebehodnota a aktivácia svojho kozmického DNA, hlboké ukotvenie viery a prevzatie zodpovednosti za svoj plán duše a svoje dary. 

3. časť sa skladá z praktických trénovaní utíšenia mysle, rozpoznanie cudzích emócií a myšlienok. Tréning zapnutia štítu (blokovanie cudzích energií) a tréning schopností ako sú jasnovidnosť, jasnosluch, jasnocit, telepatia, chanelling, schopnosť jasne rozpoznať inštrukcie od našich sprievodcov, a iné. 

Táto výuka bude trvať 3 mesiace. živé online stretnutia budú vždy po 14 dňoch a medzi tým budú študenti pracovať na projektoch a úlohách, ktoré budú zadané. (Je možné pozrieť si video zo záznamu v prípade, že nestihnete živý vstup.)

Škola končí záverečnou prezentáciou  a certifikátom.  Po skončení je možnosť pokračovať do 2. stupňa mystickej školy, ktorý bude prebiehať na jar 2023. Študentibudú vedený k tvoreniu svojho kruhu v oblasti kde žijú, bude aktivovaný portál lásky v srdci, ktorí bude priťahovať duše s podobnou vibráciou za účelom spolutvorenia. 

Tento program je vhodný pre účastníkov našich kurzov „reset na tigra“ alebo pre tých, ktorí majú za sebou aspoň základné terapeutickú prax a sú schopní sebareflexie, identifikovať a rozpustiť vlastné programy mysle. Je to ďalśia úroveň práce pre kolektívne vedomie a preto je nevyhnutné aby účastník poznal svoje tiene a vedel pracovať s osobnými tématami, ktoré prichádzajú do cesty.  Našim zámerom je vzájomne prepojiť ľudí z rôznych kútov sveta a krajín skrz telapatiu a krystaly, čím vytvoríme (o)mega krystalovú mriežku – posvätnú geometriu zloženú zo svetelných bytostí. Zahrňuje to prácu s krystalickým vedomím Zeme.

Môžeme žiť najlepší sci-fi film „ever“.  Tento projekt si pritiahne silným volaním srdca bytosti, ktoré sú pripravené a predurčené na tento (o)mega projekt tvorby. 

Počet študentov v jednom kurze je 20. Každý prihlásený účastník bude do informovaný o prijatí/neprijatí do programu e-mailom a to do 7 dní od podania prihlášky. Tí, čo sa z kapacitných alebo iných dôvodov nebudú môcť účastniť, budú automaticky zaradení do výberového konania na ďalšie kolo. 

Vybraní študenti sú povinný uhradiť poplatok do 7 dní po prijatí. (Je možné platiť aj na splátky) Záväzné prihlasovanie je cez formulár nižšie.  

omega svetlo modra

Školné

Škola Level 1  –  17 777,- CZK / 700€ 

Možnosť rozdeliť platbu na 4 splátky:

1. splátka: 4444,- KČ  (175€) uhradiť do 7 dní od potvrdenia o prijatí
2. splátka: 4444,- KČ (175€) uhradiť do 15.9.2022
3. splátka: 4444,- KČ (175€) uhradiť do 15.10. 2022
4. splátka: 4444,- KČ (175€) uhradiť do 15.11.2022

Termíny

Škola Level 1  –  5.10.2022  – 4.1. 2023
Online stretnutia budú v nasledovné dni: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 4.1.

*** Obchodné podmienky tu

Sprievodci školou

Katarína Méresová

Inšpiratívna rečníčka, trénerka sebapoznávacích techník, mentroka pohybových meditácií, organizátorka skupinových pobytov a seminárov, aktivátorka darov duše

www.wolfica.cz

Simona Šormová

Terapeutka, průvodkyně do darů duše, průvodkyně Akašickými záznamy, Inspirátorka, Mentorka meditací, laskavá průvodkyně pro citlivé osoby, průvodkyně nasloucháním

www.daryduse.com

1

Viac o tom ako vznikal projekt OmEGA