Část 1 - propojení

Páte online setkání

Human Design časť 1
Energeticke typy

Human Design Časť 2
Energetické centrá

Úkoly

ÚKOLY:

  • natočiť video o sebe, suverenita – odprezentovať svoju esencu vo videu (cca 1-3 minúty) – hovoriť o tom, ako pôsobite na okolie, čo prinášate.  DO 14.12.
  • prepojiť sa so svojou skupinkou – začať spolutvoriť miniprojekt – DO 29.12.

Moudrost osobního krystalu a jeho použití. Tuto meditaci jsme sice dělaly. Prosíme, abyste se opět nořily a s krystalem pracovaly a napojovaly se na něj a zapsaly své odpovědi. Tyto odpovědi slouží jako podklad pro vaši další práci. Tato práce je nezávislá na práci ve skupině. Nicméně můžete se skupinou sdílet a poprosit si o zpětnou vazbu.

 

Krystal a Já

Jaký pocit, obraz, zvuk, emoci mám, když je aktivní?

Kdy je aktivní a za jakých podmínek?

Jakým způsobem mi prospívá?

Jak ho mám používat v běžném životě? Jaké jsou konkrétní kroky?

Jak často tyto kroky provádět?

 

Služba mého krystalu ostatním

Jakým způsobem prospívá, pomáhá ostatním? (Možná toto bude ve spojitosti s Omega archetypy, se kterými pracujete. Např. Omega lokální síť, kosmo síť, Odvaha, Pravda, atd.)

Komu pomáhá?

Jakou podobu má tato pomoc – podpora?

Jak konkrétně tato podpora vypadá?

Jaké jsou konkrétní kroky k jeho použití na podporu stability světla a lásky pro ostatní.

Co přesně mám dělat?

V jakých časových intervalech?

Je ve skupině Omega někdo, s kým mám na tomto úkolu spolupracovat? (Vyjma Simona a Katka)

Koho mám vyzvat ke spolupráci?

Kdy mám začít a jak přesně postupovat krok za krokem?