Část 1 - Kdo jsem?

Třetí online setkání

Info navíc

Úkoly na dalších 14 dní

!!!POZOR!!! – DŮLEŽITÝ ÚKOL – v noci z 11 na 12.11. proběhne „exkurze“ vědomím Omegy. 

ÚKOL 1

Pošlete nám vaši aktuální fotku se stručným popiskem, který vystihuje vaši esenci, jak se vnímáte. Například „propojovatelka/ nebo „připomínám radost ze života“. Máte-li skvělou paměť a svěřují se vám ostatní lidi s jej příběhem, může to být například: Jsem strážce záznamů. Nebo víte, že máte velikou citlivost na nepravdu a vždy zasáhnete, když někdo není v pravdě, může to být že jste strážce pravdy, nebo strážce vesmírných zákonů. Anebo jste léčitel, protože ve vašem okolí se lidi léčí. Anebo máte aktivační hlas a když zpíváte lidi si rozpomínají na svou božskou podstatu. Anebo přinášíš zhmotněnou lásku ve formě krásy a vytváříš tak laskavé prostředí. Najdi svou podstatu. (k tomuto doporučuji Vánoční pohádku „Legendární parta, anglicky: Rise of Guardians)

ÚKOL 2

Noční putování vědomím Omegy proběhne v noci z 11.11. na 12.11. Prosím dodržujte následující pokyny: V ten den nepít alkohol a ani kávu – alespoň ne v odpoledních hodinách. Minimálně hodinu před spaním nesledovat žádnou obrazovku (ani mobil). Jít spát do 11pm (23h). Spát ve vlastním energetickém poli (pokud možno) – sama v posteli, 30 min před spaním být v klidovém režimu. U postele si nechte selenitovou věž aktivovanou vodou. Případně můžete použít i jiné krystaly, které máte doma a hlásí se o spolupráci 🙂 Až si lehnete, udělejte si vlastní meditaci. Návod níže:

Návod na meditaci před spaním: 

  • zkontroluj napojení na zemi a na nebe(zdroj), 
  • Přivolej si svého průvodce, anděly a silové zvíře
  • vyčisti si svoje energetické pole. Odpoj cizí energie, případně si zavolej svoji energii zpátky do těla ze všech časů a prostorů. (S tímto může pomoct i Tvůj průvodce)
  • přes srdce se propoj s krystalem, který je hluboko pod Zemí tam, kde je vaše Omega místo.
  • řekni svému průvodci  v duchu (anebo i nahlas) „Jsem připravena. Dávám Ti svolení provést mne vědomím Omega
  • důvěřuj v proces. Uvidíme se v „snové realite“

ÚKOL 3

Archetypy část 2 „Jste svou vlastní autoritou – pracujeme se suverenitou“

V tomto úkole není žádná správná ani špatná odpověď. Záleží čistě a pouze na vás – na vašem vnímání, vaše cítění, vaše intuice, vaše vhledy. Není zde žádná vyšší autorita než vy sami.

1. Vezměte si papír. Vypište za co všechno jste vděčné.
2. Na papír napište svoje jméno, příjmení, datum a místo narození. 
3. Dále si připravte archetypy ze str 1. K nim přiřaďte: stabilita, suverenita. Otočte je tak, abyste neviděli, co je na nich napsané. Stejně jako byste vykládali karty. 
4. Vyberete si 4 archetypy. 
5. Tyto archetpy si zapište na papír.
6. Vezměte jeden z nich a stoupněte si na něj jako při konstalaci. Můžete si na něj i sednout. Vnímejte energii, která z daného archetypu proudí. Vnímejte také, zda je to něco, co je vám přirozené a pracuje s tím někdo z vašich rodičů, prarodič, příbuzných, atd.
7. Zapište si nebo namluvte, co jste cítili, zjistili. 
8. Archetypy doporučuji si rozložit. Nedělat vše najednou. 
9. Sledujte, jak se projevují ve vašem životě. Zda je používáte vědomě či nevědomě.
10. Pokud je používáte spíše nevědomě, navnímejte, jak je můžete vědomě zařadit do vašeho života.
11. Pokud je používáte vědomě, navnímejte, jak ještě je můžete prohloubit v běžném denním životě. 

Archetypy

Plnění plánu

Nebe

Poslání

Boží Energie

Radost

Propojenost

Omega Kosmo síť

Omega osobní úkol

Osobní vnitřní krystal

Omega lokální síť

Odvaha

Pravda

Stabilita

Suverenita

Další setkání bude ve středu 16.11.2022 o 19h