Preskočiť na obsah

Už je čas žiť svoje dary!

Aké sú moje dary duše, talenty, poslanie, aký je plán mojej duše, kto vlastne som? To sú otázky dnešnej doby, ktoré si kladie väčšina prebúdzajúcich sa ľudí. Hlavný indikátor toho, či žijeme svoje poslanie, je hojnosť a prosperita v každej oblasti života (zdravé vzťahy v rodine, miesto na bývanie kde sa cítim dobre, materiálne zabezpečenie, práca snov). Pokiaľ máme tieto oblasti v chaose, tak nežijeme svoje poslanie a nevyužívame svoje dary. Možno už aj tušíme, aké dary máme ale nemáme odvahu ich žiť a využívať naplno, pretože nám v tom bránia bloky a traumatické skúsenosti z minulosti.

V tej najhlbšej podstate sme všetci božie vedomie, všetci sme jedno.  Ale každá duša má svoju jedinečnosť, je to súčasťou veľkého plánu odlišovať sa od iných a vyskúšať si svoju jedinečnosť a teda oddelenie od celku.  Tento veľkolepý Boží plán je tak vymakaný, že síce sme jedineční, ale nie sme kompletní, lebo kompletnosť a celistvosť náleží jedine v celku, v návrate do jednoty a v prepojení s ostatnými. Preto každý z nás nesie rôzne kódy, zámky a kľúče v svojom energetickom poli a v prepojení s niekým iným tieto naše kľúče zapadnú do zámku niekoho iného a naopak. Vo vzájomnom prepojení sa tak aktivujú ďalšie naše kolektívne dary. Tieto dary fungujú jedine vo vzájomnom prepojení. Pri oddelení sa tento dar deaktivuje a môžeme zas používať svoje individuálne dary.

Táto dokonalosť tohto veľkého plánu ma neprestáva fascinovať.

Preto hľadanie odpovedí na otázku, kto som je základom nášho bytia. Pokiaľ nevieš utíšiť svoju myseľ, pokiaľ potrebuje niečo čím sa bude zaoberať, tak jej nechaj priestor v skúmaní toho, kým si. Pokiaľ ťa lákajú všetky možné dostupné nástroje na odhalenie odpovede, tak ich využi (numerologia, astológia, Human Design, čítanie darov z akáše, …).  

V týchto náročných časoch kolektívneho vzostupu je dobré poznať svoju jedinečnosť – to čím práve ty obohacuješ náš svet. Keď toto poznáme, stáva sa to pevným bodom v našom systéme niečo o čo sa môžeme oprieť, keď zúri hurikán. Kultivujeme tak vzťah alfa – primárny, najdôležitejší vzťah seba so sebou. Poznanie seba a milovanie seba bezpodmienečne. Prijatie sa na všetkých úrovniach.

Tento prekrásny proces poznávania seba, mi pripomína prvé stretnutie s mojim mužom. Aj jeho som postupne spoznávala a s každým novým zistením o ňom som sa do neho viac a viac zamilovávala.

Pozývam vás na túto cestu sebapoznania a zamilovania sa do seba, ale pozor! Neberme to moc vážne! Pokiaľ sa totiž naše ego stotožní s nejakou časťou moc silne, tak bude nasledovať silný tlak na opustenie tejto predstavy.  Preto ľahkosť a humor je povinná výbava na tomto seba-poznávacom zájazde.

Spolu so Simonou Šormovou poriadame pravidelné prežitkové semináre, kde vás inšpirujeme k tomu, aby ste objavili svoje dary, začali žiť svoje poslanie a privítali tak hojnosť a radosť do svojho života. Súčasťou je aj terapeutická prax – „trauma release“ odblock studu a iných programov, ktoré bránia v žití potenciálu naplno.  Viac info tu: https://wolfica.cz/akcia-s-wolficou/